Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Atomů
Článek
    Určení obsazovacích faktorů atomů ve strukturních polohách minerálů difrakčními metodami
    Vliv O-D charakteru distribuce atomů Si, Al, Na, Ca na strukturu krystalů zeolitů