Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Augustín
Článek
    Augustin Rebro - priekopnik histórie minerálnych vód Slovenska - šesťdesiatročný
    Augustín Rebro 60-ročný
    RNDr. Augustin Mrázek sedmdesátníkem
    Znalec slovenskej balneohistórie Augustín Rebro šesťdesiatročný