Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Býčí
Článek
    Hydrothermal mineralization in the Moravian Karst near Býčí skála Cave: post-Variscan deformation history?
    Hydrothermal Mineralization in the Moravian Karst near Býčí Skála Cave: Post-Variscan Deformation History?
    Hydrothermal mineralization in the Moravian Karst near Býčí skála cave: Post-Variscan deformation history?
    Rentgenová difrakční analýza jeskynních hlín z vybraných jeskynních systémů Moravského krasu (Sloupsko-šošůvské jeskyně, Císařská jeskyně, Býčí skála) a Javoříčského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko)
    Zhodnocení přirozené radioaktivity v jeskyni Býčí skála ve střední části Moravského krasu (24-41, Vyškov)