Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Břeclav
Monografie
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 34-23 Břeclav
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 34-23 Břeclav
    Lithic raw materials of the fortification at the Early medieval centre in Pohansko near Břeclav (Czech Republic) and their provenance
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Břeclav 34-23, 1 : 50 000
    Mušov I (okr. Břeclav). Geologická a archeologická lokalita na jižní Moravě.
Článek
    Chemické složení jihomoravských spraší (34-12 Pohořelice, 34-13 Dyjákovice, 34-14 Mikulov, 34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín, 34-23 Břeclav)
    Geochemická charakteristika spraší významných moravských lokalit (34-24 Ivančice, 34-12 Pohořelice, 34-23 Břeclav)
    Geochemický výzkum subfosilní polygenetické pseudočernozemě a navátých písků při soutoku Dyje s Moravou ("Barvínkův hrúd") (34-23 Břeclav)
    Geologická mapa 1:500 000 moravské části vídeňské pánve (34-42 Mikulov, 34-23 Břeclav, 34-21 Hustopeče, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín, 34-24 Holíč, 25-33 Uherské Hradiště, 35-11 Veselí na Moravě)
    Geologická stavba velkomoravského mocenského centra Břeclav-Pohansko a jeho okolí (34-23 Břeclav)
    Geologické poměry okolí archeologické lokality Milovice, okres Břeclav
    Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí (34-41 Moravský Ján, 34-23 Břeclav, 34-24 Holíč, 34-22 Hodonín)
    Kamenná industrie z gravettské lokality Pavlov I (okr. Břeclav) - jihovýchodní okraj zkoumané plochy
    Karpologické zbytky z pontu jižní Moravy (34-21 Čejč, 34-22 Hodonín, 34-23 Břeclav, 34-24 Holíč)
    Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje (34-41 Moravský Ján, 34-23 Břeclav, 34-24 Holíč, 34-22 Hodonín)
    Kvartérně geologické a paleontologické výzkumy na jižní Moravě (34-21 Hustopeče, 34-23 Břeclav)
    Kvartérně-geologický výzkum a vývoj údolní nivy v Přírodním parku "Niva Dyje" mezi Břeclaví a Lednicí : 34-23 Břeclav
    Kvartérní sedimenty a fosilní půdy na Kienberku u Mikulova (34-23 Břeclav)
    Kvartérní sedimenty na listu geologické mapy 1:50 000 Břeclav (34-23 Břeclav)
    Kvartérní sedimenty v okolí Milovic, Lednice a Sedlce (34-23 Břeclav)
    Magnetic prospection of the rampart of the early medieval hill-fort Pohansko by Břeclav, Czech republic
    Nález pteropodů Clio triplicata Audenino v eggenburgu zóny Waschbergu na jižní Moravě (34-23 Břeclav)
    Nové poznatky o geomorfologii Pavlovských vrchů (34-12, Pohořelice, 34-14, Mikulov, 34-21 Hustopeče a 34-23, Břeclav)
    Nové údaje o stratigrafii miocénu na listu 34-23 Břeclav (34-23 Břeclav)
    Paleopedologický výzkum na lokalitě Sedlec (34-23 Břeclav)
    Pavlov (okr. Břeclav)
    Pavlov (okr. Břeclav)
    Petroarcheologický výzkum raně středověké keramiky z Mikulčic-Valů (34-23, Břeclav)
    Příčiny degradace stavebních materiálů lednického zámku (34-23, Břeclav)
    Přírodní park "Niva Dyje" (jižní část) : geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy : 34-23 Břeclav
    Regionálně-geologické zhodnocení sedimentů jury v oblasti jihovýchodních svahů českého masivu (24-43 Šlapanice, 34-12 Pohořelice, 34-14 Mikulov, 34-21 Hustopeče, 34-23 Břeclav)
    Rybí fauna vrtu HJ-2 Sedlec (spodní baden, Vídeňská pánev) (34-23 Břeclav)
    Sedlec near Mikulov (district Břeclav)
    Spodnopleistocenní terasy Dyje východně od Pavlovských vrchů : 34-23 Břeclav
    Subfosilní polygenetická pseudčernozem v návátých píscích při soutoku Dyje s Moravou ("Barvínkův hrúd"), jižní Morava (34-23 Břeclav)
    Výsledky geologického průzkumu v Jihomoravské lignitové pánvi - oblast Hodonín - Břeclav
    Výzkum významných pleistocenních lokalit Brno-Stránská skála, Sedlec a Horka-Sv. Ondrej (24-43 Šlapanice, 34-23 Břeclav, 27-34 Kežmarok)
    Zpráva o nálezu žebra sirény (řád Sirenia) z neogenních sedimentů lokality Bulhary (okres Břeclav, Česká republika)
    Zpráva o nálezu žebra sirény (řád Sirenia) z neogenních sedimentů lokality Bulhary (okres Břeclav, Česká republika)