Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Březno
Monografie
    Březno - tunel
    Doplňková měření na úkolu Gravimetrický průzkum na lokalitě Březno u Chomutova
    Gravimetrický průzkum na lokalitě Březno u Chomutova
    Mikrogravimetrický průzkum následků staré těžby uhlí nad tunelem trati Březno u Chomutova - Chomutov
    Mikrogravimetrický průzkum následků staré těžby uhlí v zářezu trati Březno u Chomutova - Chomutov
    Zářez železniční trati před tunelem Březno - geofyzikální průzkum příčiny propadu kolejí.
Článek
    Amygdale mineral paragenesis of trachybasalt from Kočičí hlava Hill (Katzenkoppe) near Velké Březno, České Středohoří Mts.
    Amygdale mineral paragenesis of trachybasalt from Kočičí hlava Hill (Katzenkoppe)near Velké Březno, České středohoří Mts
    Amygdale mineral paragenesis of trachybazalt from Kočičí hlava Hill (Katzenkoppe) near Velké Březno, České středohoří Mts.
    Březno near Louny
    Correlation of the Late Turonian foraminiferal assemblages from the Úpohlavy and Březno sections (Bohemian Cretaceous Basin) with some other localities (South Moravia, Germany and Lower Austria)
    Correlation of the Upper Turonian foraminiferal assemblages from the Úpohlavy and Březno sections (Bohemian Cretaceous Basin) with some other localities (South Moravia, Germany and Lower Austria)
    Geologie uhelné sloje lomu Březno, SHR - Doly Nástup k.p. Tušimice
    Macrofossils and nannofossils of the type locality of the Březno Formation (Turonian-Coniacian, Bohemia)
    PARAMETRY HYPOPLASTICKÉHO MODELU PRO NUMERICKÝ MODEL TUNELU BŘEZNO
    Results of geophysical methods in the northern forefield of open-pits Merkur and Březno
    Výsledky komplexu geofyzikálních metod v severním předpolí lomů Merkur a Březno