Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Barchovic
Článek
    Ilmenit, albit a titanit z alpské parageneze z Barchovic na Kolínsku
    První nález molybdenitu z Barchovic u Zásmuk
    První nález molybdenitu z Barchovic u Zásmuk
    Výskyt minerálů alpské nerostné asociace a dalších asociací v lomu u Barchovic (jzj. od Zásmuk u Kolína)