Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Basenach
Monografie
    Przebieg i zmiennnosc sedymentacji w basenach przedgorskich, Przewodnik sesji terenowych, strezczenia referatow i posterow. ? POKOS II, Zwierzyniec, Polska. VI.2006
    Przebieg i zmienność sedymentacji w basenach przedgórskich
Článek
    Analiza tempa depozycji materiału detrytycznego w basenach sedymentacyjnych zachodnich Karpat zewnętrznych jako wskaźnik aktywności tektonicznej ich obszarów źródłowych