Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Bavorska
Článek
    Do Bavorska za revitalizacemi
    Granity v oblasti trojmezí České republiky, Rakouska a Bavorska : (32-14 Nová Pec)
    Granity v oblasti trojmezí České republiky, Rakouska a Bavorska
    Korelácia mikrofloristických asociácií brakickej a sladkovodnej molasy z Bavorska s mikroflórou neogénu centrálnej paratetýdnej oblasti