Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Bazaltoidní
Článek
    Bazaltoidní diabas od Hostimi s náznaky krevelového zrudnění
    Bazaltoidní explozivní brekcie s xenolity u Kytlice v okrese Česká Lípa - hlubinný "vrt" do podloží křídy
    Bazaltoidní žíly v lipovském granodioritu na Šluknovsku - terciérní či kadomské? (02-22 Varnsdorf)