Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Bechyně
Monografie
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 22-42 Bechyně
    Mapa ložiskové ochrany - Jihočeský kraj; list Bechyně 22-42, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Bechyně 22-42, 1 : 50 000
Článek
    Geochemistry of micas from pegmatites and other rocks of the Bechyně orthogneissoid
    Lokalita krystalovaného křemene Hutě u Bechyně
    Studium tektoniky vltavotýnského moldanubika (22-41 Písek, 22-42 Bechyně, 22-43 Vodňany, 22-44 Hluboká nad Vltavou)
    Výskyt turmalínu u Senožat u Bechyně
    Využití izotopových analýz pro ověření zdrojů kontaminace dusíkatými látkami v modelovém území severní části třeboňské pánve (22-42 Bechyně, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 23-31 Soběslav, 23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Zpráva o kvartérních sedimentech na listu geologické mapy 1:50 000 Bechyně (22-42 Bechyně)