Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Belo
Článek
    Tourmaline as a recorder of pegmatite evolution : Belo Horizonte No.1 - pegmatite, Peninsular Ranges batholith, Southern California