Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Benešov
Monografie
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 13-33 Benešov
    Mapa ložiskové ochrany - Středočeský kraj; list Benešov 13-33, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - Středočeský kraj;list Benešov 13-33, 1 : 50 000
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 13-33 Benešov
Článek
    Automatizace kresby důlních map v závodě RD Horní Benešov
    Chemismus důlních vod ložiska Horní Benešov
    Chemismus křemitých hornin z ložiska sulfidických Zn-Pb rud Horní Benešov
    Chráněná území okresu Benešov (Část II)
    Cymrit z ložiska Horní Benešov
    Deformační vývoj kouřimského příkrovu (13-41 Říčany, 13-32 Kolín, 13-33 Benešov, 13-34 Zruč nad Sázavou)
    Draselné a ultradraselné horniny v rámci tělesa tzv. benešovského typu granitoidů ve středočeském plutonickém komplexu : 13-33 Benešov
    Dva typy železných rud na lokalitě Horní Benešov v Nízkém Jeseníku
    Geology of the Paleozoic rocks of the Šternberk-Horní Benešov Zone (Nízký Jeseník Mts., Northern Moravia)
    Inventarizační průzkumy reliktů blanické brázdy na Vlašimsku (perm, spodní autun) : 13-33 Benešov, 23-11 Vlašim
    Inverzní tektonika v oblasti kutnohorského krystalinika s.s. (13-31 Říčany, 13-32 Kolín, 13-33 Benešov, 13-34 Zruč nad Sázavou, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Ke způsobům likvidace technologických pilířů v závodě Horní Benešov
    Korálové datování devonských vápenců ma Konicku (v. od Jevíčka) a u Leskovce (jjz. od Horního Benešova (Dating of the Devonian limestones in the Konice District (E of Jevíčko) and near Leskovec (SSW of Horní Benešov) based on corals
    Kvartérní sedimenty na listu 13-33 Benešov
    Metamorfní vývoj metapelitů svorové zóny kutnohorského krystalinika (13-31 Říčany, 13-32 Kolín, 13-33 Benešov, 13-34 Zruč nad Sázavou, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Middle Devonian Brachiopods from Horní Benešov in the Nízký Jeseník Mts. (Moravia)
    Middle Devonian Rugosa from Horní Benešov (Moravia, Czech Republic)
    Middle Devonian Rugosa from Horní Benešov (Moravia, Czech Republic)
    Mineralogy and geochemistry of iron ores from Horní Benešov deposit
    Mineralogy and geochemistry of iron ores from Horní Benešov deposit.
    Occurences of hydrothermal veins with tourmaline in neighbourhood of Chabičov (southern part of the Šternberk-Horní Benešov belt, North Moravia)
    Occurrence of manganese carbonates ores on strata-bound Horní Benešov deposite (Silesia, Czech Republic)
    Occurrence of manganous carbonate ores on stratabound Horní Benešov deposit (Northern Moravia, Czech Republic)
    Odkaliště RD Horní Benešov ve světle Směrnice EU o nakládání s odpadem z těžëbního porůmyslu
    Odkaliště závodu RD Horní Benešov 17 let po ukončení novodobé těžby rud
    The origin of the Horní Benešov base metal deposit, Czech Republic - A case study
    Podmínky využitelnosti polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory-1.část
    Podmínky využitelnosti polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory-II.část
    Podmínky využití polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory - III. část
    Poslední období využívání zásob ložiska Horní Benešov
    Poznatky z revizního průzkumu ložiska Horní Benešov
    A preliminary fluid inclusion study of the Pb-Zn deposit Horní Benešov, Czech Republic
    Prognózy Ag-Pb-Zn mineralizace v blanické brázdě (13-33 Benešov, 23-11 Vlašim, 23-13 Tábor, 23-31 Soběslav, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 32-22 České Budějovice, 32-24 Trhové Sviny, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Předběžné výsledky studia fluidních inkluzí v minerálech ložiska Horní Benešov
    Revíry Horní Město a Horní Benešov ve světle archivních pramenů
    Ryzí stříbro - nový minerál na ložisku Horní Benešov
    Sekundární minerály ložiska Horní Benešov
    Sekundární minerály ložiska Horní Benešov
    Souhrn geologických poznatků o ložisku Ag, Pb, Zn Horní Benešov
    Submarine Exhalative Mineralization in an Anoxic Environment: The Pb-Zn Deposit of Horní Benešov - A Case History
    Vulkanické horniny ze strukturního vrtu Horní Benešov (HB SV 1)
    Výskyt fluoritu na ložisku Horní Benešov
    Výsledky gamaspektrometrického měření na ložisku Horní Benešov ve vztahu k vývoji produktivních hronin a zrudnění
    Vztahy kutnohorského krystalinika, moldanubika a středočeského plutonu v okolí Sázavy nad Sázavou (13-31 Říčany, 13-33 Benešov)
    Zhodnocení těžby a úpravy Pb-Zn-Ag rud na ložisku Horní Benešov