Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Benešovsko-ústeckého
Monografie
    Limity využívání termálních vod na příkladu konceptuálního modelu benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve
Článek
    Optimalizace využití termálních vod benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve