Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Bentických
Monografie
    Rekonstrukce sedimentárních procesů a prostředí v třenickém souvrství a distribuce bentických společenstev (spodní ordovik, západní část pražské pánve)
Článek
    Obsah stopových prvků v biomase bentických organismů v řekách povodí Labe