Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Berylia
Monografie
    Obsah berylia v povrchových vodách v letech 1985-1995: Povodí Dolní Vltavy
    Toxické a stopové prvky v přírodním prostředí: antropogenní ovlivnění geochemie arzénu, berylia a olova
Článek
    Důkaz berylia v minerálech
    Geochemická pozice berylia v uhlí severočeské pánve
    Modelové sorpční zkoušky berylia v uhlí s různým obsahem popela
    O minerálech berylia ve skarnech
    Přehled minerálů berylia (mimo skupiny berylu) v Českém masivu