Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Beskydské
Článek
    Geofyzikální charakteristika beskydské oblasti z regionálních geofyzikálních map
    Předběžná zpráva k nálezům kostnatých ryb ve spodní beskydské křídě (těšínsko-hradišťské souvrství, slezská jednotka, hauteriv-barrem)
    Předběžné výsledky studia foraminifer beskydské křídy z vrtů Vlčovice - J1, J2, J3, J4 (25-21 Nový Jičín)
    Přínos průzkumných prací 7. pl. pro hodnocení ropoplynonosnosti beskydské oblasti