Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Biodegradace
Monografie
    Biodegradace III. Sborník semináře
Článek
    Biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
    Biodegradace ropného znečištění podzemní vody na lokalitě Motorlet u Staré Boleslavi
    Biodegradace těkavých chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách a v zeminách
    Výsledky biodegradace ropných uhlovodíků na letišti Hradčany