Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Biodiverzity
Monografie
    Ukazatele změn biodiverzity
    Výzva a hrozby ekoturismu a geoturismu pro ochranu biodiverzity a geodiverzity
    Výzva a hrozby ekoturismu a geoturismu pro ochranu biodiverzity a geodiverzity. Recenzovaný sborník konference s mezinárodní účastí Telč, 5.10.a 6.10. 2011
    Výzva a hrozby ekoturismu a geoturismu pro ochranu biodiverzity a geodiverzity. Sborník konference Telč, 5.-6.10.2011
    Zpráva o naplňování Cíle 2010 v ochraně biodiverzity v ČR
Článek
    Hodnocení změn biodiverzity a rázu kulturní krajiny na příkladu části povodí Svratky
    Jezera ostrova Jamese Rosse - zranitelná centra antarktické biodiverzity
    Návrhy na zvyšování biodiverzity ekosystému řeky Moravy
    Ohrožení mokřadů a vodní biodiverzity v Nepálu
    Pietní místa v krajinné síti - komplementarita historické paměti a biodiverzity
    Pouštní želva Gopherus agassizii jako jeden z indikátorů biodiverzity Mojavské pouště v jižní Nevadě
    Říční ramena - ohrožený krajinný fenomén : možnosti jejich obnovy z hlediska podpory biodiverzity v povodí
    Sledování biodiverzity suchozemských ekosystémů v kontextu globální změny
    Tajemný cyklus biodiverzity
    Tvorba atlasu biodiverzity Mohavské pouště v Nevadě na základě zoogeografického výzkumu
    Změny biodiverzity a rázu kulturní krajiny v průběhu 20. století na příkladu města Tišnova