Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Biofacií
Článek
    Vztah biofacií hlubokomořských aglutinovaných foraminifer a litofacií v magurském flyši Západních Karpat na Moravě