Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Biogeochemického
Článek
    Dvacet let hydrologického a biogeochemického výzkumu povodí Červík v Beskydech
    Použití izotopického složení síry ve srážkách, půdách a odtoku pro studium biogeochemického cyklu síry v malých povodích
    Výsledky biogeochemického výzkumu jehličí smrku ztepilého (Picea abies) z okolí Videl v Hrubém Jeseníku
    Základní mechanismy transportu As mezi jednotlivýni složkami jeho biogeochemického cyklu