Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Biosférické
Monografie
    Potenciální přirozená vegetace biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. díl ; Mapa potenciální přirozené vegetace biosférické rezervace Křivoklátsko. 1. díl -- Praha : Academia, 1997
    Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko
Článek
    Přehled nových výzkumů v kvartéru biosférické rezervace Slovenský kras
    Speleologické výzkumy a ochrana přírody v CHKO a biosférické rezervaci Pálava
    Stav a vývoj půd v bilaterální Biosférické rezervaci Krkonoše/Karkonosze