Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Bioturbace
Článek
    Bioturbace jílových sedimentů severočeské hnědouhelné pánve v nadloží hlavní uhelné sloje
    Bioturbace klabavského souvrství (ordovik Barrandienu) v okolí Úval
    Bioturbace v ordovických ferolitech Barrandienu (12-32 Zdice)
    Bioturbace v ordovických ferolitech Barrandienu
    Bioturbace v sedimentech klabavského souvrství (ordovik Barrandienu) v okolí Úval (13-13 Brandýs nad Labem)
    Ichnologický záznam (vrtavé stopy a bioturbace) jurské transgrese v lomu Hády u Brna
    Ichnostavba (bioturbace a bioeroze) spraší v severním okolí Prahy (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Ichnostavba (bioturbace a bioeroze) spraší v severním okolí Prahy
    Poznámky k projevům bioturbace na archeologických nalezištích. Biogenní přepracování archeologických nalezišť v kvartérních osypech pískovcových převisů v severozápadní části CHKO Kokořínsko