Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Bismutové
Článek
    Bismutové minerály v křemenném valounu se zlatem z náplavů Otavy u Annína (Šumava)
    Bismutové minerály zlatonosného zrudnění z Kasejovic v jz. Čechách
    Bismutové sulfotelluridy Au-ložiska Kasejovice (jz. Čechy)
    Některé bismutové sulfosole polymetalických ložisek Čatkal-Kuramského hřebene ve střední Asii