Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Blansko
Monografie
    Petrografie a mineralogie hornin z k.ú. Habrůvecká bučina ŠLP VŠZ Křtiny, okres Blansko a z okolí Rudky u Kunštátu
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-322 Blansko
Článek
    4. Meeting of the Czech Tecotnic Studies Group (Česká tektonická skupina), Blansko, April 15-18, 1999
    Correlation of Mid-Cretaceous Plant Microfossils from the Raritan Formation of the Atlantic Coastal Plain With the Peruc-Korycany Formation of the Blansko Graben
    Correlation of Mid-Cretaceous plant microfossils from the Raritan Formation of the Atlantic Coastal Plain with the Peruc-Korycany Formation of the Blansko Graben
    Earliest Upper Cretacecous palynomorphs of basal (transgressive) strata in the Blansko Graben (Moravia, Czechoslovakia)
    Earliest Upper Cretaceous palynomorphs of basal (transgressive) strata in Blansko Graben (Moravia, Czechoslovakia)
    Hlubinná těžba železných rud u Spešova a Dolní Lhoty (okr. Blansko) v 18. a 19. století a její pozůstatky
    Mafic microgranular enclaves from granitoids of the Brno Massif exposed in the vicinity of Blansko
    MAFIC MICROGRANULAR ENCLAVES FROM GRANITOIDS OF THE BRNO MASSIF EXPOSED IN THE VICINITY OF BLANSKO
    Mid-Cretaceous palynomorphs from the Blansko Graben (Czech Republic): affinities to both Tethyan and Boreal bioprovinces
    Mid-Cretaceous palynomorphs from the Blansko Graben (Czech Republic): affinities to both Tethyan and Boreal bioprovinces
    Mikrobiostratigrafická analýza vrtu Sn-5 Blansko ve východní části české křídové pánve (13-42 Pardubice)
    Okrajové vývoje sedimentů karpatské předhlubně na listech map 1 : 25 000 Blansko a Tišnov
    Okrajové vývoje sedimentů karpatské předhlubně na listech map 1 : 25 000 Blansko a Tišnov
    Pobřežní krasové jevy neogenního stáří od Zbraslavce (okres Blansko)
    Sedimentary and fossil record of Albian - Cenomanian estuary near Blansko and its comparism with transgressive Cenomanian sediments in central Bohemian (Czech Republic)
    Stav dokumentace krasových jevů v podmínkách muzea Blansko
    Transgressive Mid-Cretaceous Sediments of Eastern Bohemia (The Blansko graben)