Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Blok
Článek
    Miocene strike-slip faulting and blok rotation in Brezovské Karpaty Mts.(Western Carpathians)
    Procesy petrogenetyczne w skałach krystalicznych na wzgórzu Stanek i ich odzwierciedlenie w ewolucji cyrkonu (blok Izerski, Sudety zachonie)
    Regionalizacja tektoniczna Polski - Polska południowa (blok górnośląski i blok małopolski)
    Warstwy z Jeglowej - zapis wielofazowej deformacji w strefie kontaktu Sudetów wschodnich i zachodnich (krystalinik Wzgórz Strelinskich, blok przedsudecki)
    Zr-U-Ti-Nb-Tr-Mn-mineralizace v západní části ložiska Břevniště (severočeská křída, strážský blok)