Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Bojkovic
Článek
    Deformace svrchnobadenských trachyandezitů u Bojkovic jako odraz postintruzivní transtenze v bělokarpatské jednotce (vnější Západní Karpaty)
    Historické dolování Fe-rud v širším okolí Bojkovic