Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Bor
Monografie
    geologická mapa 02-24 Nový Bor
    hydrogeologická mapa 02-24 Nový Bor
    Mapa ložiskové ochrany - Plzeňský kraj; list Bor 11-43, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - Plzeňský kraj;list Bor 11-43, 1 : 50 000
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 02-24 Nový Bor
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 11-43 Bor
    Návrhy ekostabilizačních opatření v povodí Pluhův bor
Článek
    Bór obsahující minerály z granitických pegmatitů moldanubika
    Bór v aleuropelitech Českého masívu
    Concentrations and fluxes of toxic metals (Ni, Cr, Hg, Al) in drainage water at Pluhuv Bor, a Czech serpentine catchment
    Fluid system of the Vítkov 2 uranium deposit (Bor pluton, western part of Bohemian massif, Czech Republic)
    Fluid System of the Vítkov II Uranium Deposit (Bor Pluton, Western Part of Bohemian Massif, Czech Republic). 4.Österreichisches Fluid Info treffen, 23.-25. October 1997, Institut für Mineralogie Paris-Lodron-Universität Salzburg
    Geochemie der Granitoide des Bor Massivs
    Geochemie hornin ultrabazického povodí Pluhův bor ve Slavkovském lese
    Geologická dokumentace a účelové ekogeologické mapy ropovodu Ingolstadt-Kralupy nad Vltavou (11-42 Manětín, 11-43 Bor, 11-44 Nýřany, 12-12 Louny, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-21 Kralupy n. Vltavou, 12-31 Plasy, 21-12 Rozvadov, 21-21 Bělá n. Radbuzou)
    Geologické mapování lužického masivu na Šluknovsku v měřítku 1:25 000 (02-21 Dolní Poustevna, 02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor)
    Geologie a mineralogie Milířské doliny u Jiřetína pod Jedlovou (02-24 Nový Bor)
    Geology and petrography of the Bor massif
    Geology and petrography of the Bor massif
    Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení : 02-23 Děčín, 02-24 Nový Bor
    Kontrastní série alkalických vulkanitů v severních Čechách (02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor, 02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Litologické změny v nejvyšší části jizerského souvrství v ssv. okolí České Kamenice a jejich vztah k paleoproudovému režimu (02-24 Nový Bor)
    Mineralogicko-geologické poměry Míšeňské doliny (Lužické hory) (02-242 Nový Bor)
    Modelling long-term changes in stream water and soil chemistry in catchments with contrasting vulnerability to acidification (Lysina and Pluhuv Bor, Czech Republic)
    Nová tělesa tercierních vulkanitů na listu 02-242 Dolní Podluží (02-24 Nový Bor)
    Nové nálezy nordických hornin ve Šluknovském výběžku (02-21 Dolní Poustevna, 02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor)
    Nový pohled na původ voštin v psamitech české křídové pánve : (02-24 Nový Bor)
    Palynologický výzkum křídových sedimentů (13-32 Kolín, 02-24 Nový Bor, 12-22 Mělník)
    Petrogenesis of aplites of the Bor pluton
    Petrogenesis of aplites of the Bor pluton
    Petrografický výzkum terciérních vulkanitů na listech 02-224 Varnsdorf a 02-242 Dolní Podluží v severních Čechách (02-22 Varnsdorf a 02-24 Nový Bor)
    Vzájemné vztahy mezi flórami z peruckých vrstev v Čechách a na Moravě (02-24 Nový Bor, 02-32 Jablonec, 12-13 Jesenice, 14-34 Svitavy, 24-12 Letovice, 24-14 Boskovice, 24-21 Jevíčko)
    Zbytky paleogenního zarovnaného povrchu v okolí Pěnkavčího vrchu v Lužických horách (02-24 Nový Bor)