Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Bóru
Článek
    Ametyst z Dolních Borů
    Asociace minerálů vyznamnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na Západní Moravě
    Beusit z Dolních Borů
    Biogeochemický cyklus bóru v povodí šumavských jezer
    Čočkovité krystaly skorylu z pegmatitů u Horních Borů a Cyrilova
    Dravit z pegmatitu z Horních Borů u Velkého Meziříčí
    Fosfáty železa a manganu z pegmatitů v okolí Borů
    Křišťály z okolí Borů na západní Moravě
    Lokalita Hatě u Dolních Borů
    Monazit z pegmatitů u Dolních Borů - historie a současnost
    Parageneze minerálů pegmatitových žil z hatí u Dolních Borů na západní Moravě
    Stanovenie bóru vo vodách
    Využití půdních vlastností ve výpočtu obsahu mědi, zinku, manganu a bóru v půdách
    Využití výsledků geochemického studia flyšových sedimentů pro geologickou interpretaci (použití bóru a poměru Th/U)
    Význam boru při monitorování antropogenních deponií
    Vznik a rozpad hydroxyapofylitu v komínové brekcii olivinického melilititu v Kytlicích u Nového Boru, severní Čechy
    Vznik a rozpad hydroxyapofylitu v komínové brekcii olivinického melilititu v Kytlicích u Nového Boru, severní Čechy
    Vztah mezi pegmatity a alpskými žilami v kamenolomu u Horních Borů