Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Borek
Článek
    Borek je na Lysém vrchu
    Borek near Česká Lípa
    Brucit a hydromagnezit z lokality Borek jv. od Vilémova
    Kulovitá stavba skapolit-amfibolové horniny v eklogitovém tělese lomu Borek u Chotěboře
    Zaniklá lokalita železitých konkrecí "Borek" u Hosína
    Zatopený hadcový lom Borek u Vilémova