Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Botanik
Monografie
    Dionýz Štúr, geológ, paleontológ, botanik, slovenský národovec (1827-1893) : zborník referátov zo seminára uskutočneného dňa 7.10.1993 venovaného pamiatke 100. výročia úmrtia Dionýza Štúra : bibliografia Dionýza Štúra
Článek
    Anton Seidel (1865-1942) - pedagog, botanik a mineralog z Jílového u Děčína