Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    BRÁNY
Monografie
    Kontrolní sledování stability Pravčické brány. Etapa II - zpráva za rok 1994
    Mechanické vlastnosti pískovců Pravčické brány
    Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vyškovské brány na základě podpovrchových dat (litofaciální a sekvenčně-stratigrafická interpretace)
Článek
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány, Orlické hory
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány v Orlických horách
    Gravettské osídlení Napajedelské brány
    Ještě k zalednění Moravské brány
    malakologické nálezy z výkopu Axamitovy brány v r. 1984
    Model reliéfu kulmu v podloží miocenních sedimentů u Stříteže nad Ludinou (oblast Moravské brány) : 25-12 Hranice
    Model reliéfu kulmu v podloží miocenních sedimentů u Stříteže nad Ludinou (oblast Moravské brány)
    Některé problémy vývoje údolí severní části Moravské brány
    Obratlovčí mikrofauna z výkopu Axamitovy brány v r. 1984
    Okna a brány v Adršpašsko-teplických skalách
    Osteologické nálezy z Axamitovy brány 1984
    Petrologický výzkum grt-cpx-albitové horniny s magnetitem z krystalinika České brány, Žernoseky
    Petrologický výzkum grt-cpx-albitových hornin s magnetitem z krystalinika České brány, Žernoseky
    Petrologický výzkum grt-cpx-albitových hornin s magnetitem z krystalinika České brány, Žernoseky.
    Podzemní vody neogenních sedimentů moravské brány
    Problematika regionální příslušnosti krystalinika České brány k saxothuringiku (02-43 Litoměřice)
    Problematika regionální příslušnosti krystalinika České brány k Saxothuringiku
    Příkop středověkého opevnění města Plzně. Archeologický a environmentální výzkum v prostoru zaniklé Pražské brány
    Příspěvek ke stavebnímu vývoji Prašné brány na základě inženýrsko-geologického průzkumu
    Refugia, migrace a brány. I. : ohlédnutí za starými problémy
    Refugia, migrace a brány. II. : ve světle dnešních poznatků
    Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu Moravské brány
    SEDIMENTOLOGICKÉ STUDIUM KLASTICKÝCH SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH MORAVSKÉ BRÁNY
    Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu na vybraných lokalitách Moravské brány
    Sekery ze železné rudy z Oderské brány
    Stanovenie teplotného poľa pieskovcového masívu Pravčickej brány (ČR) na základe zhodnotenia denných a ročných teplotných cyklov
    Studium orientace hlavních os paleonapětí v širším okolí Moravské brány - výsledky první etapy (25-11 Hlubočky, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Vznik morfostruktury Moravské brány