Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Brno
Monografie
    3. KVARTÉR 2007. Brno, 29.11.2007 - Sborník abstrakt
    7th Paleontological Conference, October 19-20, 2006 Brno, Czech Republic. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brunensis, 33-34 (2003-2004), Geology
    8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002
    12. KVARTÉR 2006. Brno, 30.11.2006 - Sborník abstrakt
    13. KVARTÉR 2007, Brno 29.11.2007 - Sborník abstrakt
    13. KVARTÉR 2007. Brno, 29.11.2007 - Sborník abstrakt
    14. kvartér 2008 : Brno, 27. 11. 2008
    14. KVARTÉR 2008. Brno, 27.11.2008 - Sborník abstrakt
    14. Kvartér, Brno, 27.11.2008, Sborník abstrakt
    14th Conference on Upper Tertiary, September 23-24, 2004, Brno, Czech Republic
    16th International Congress of Speleology : Brno, Czech Republic, July 21-28, 2013 : excursion guide. B5CZ, Bohemian Karst
    16th International Congress of Speleology : Czech Republic, Brno July 21-28, 2013 : proceedings. 3
    16th International Congress of Speleology : Czech Republic, Brno July 21-28,2013 : proceedings
    16th International Congress of Speleology : Czech Republic, Brno July 21-28,2013 : proceedings
    16th International Congress of Speleology : Czech Republic, Brno July 21-28,2013 : proceedings
    17. KVARTÉR 2011, 25. 11. - 25. 11. 2011, Brno
    19.celostátní konference Zakládání staveb Brno 1991
    30. konference Zakládání staveb, Brno 2002
    31. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb - Foundations - Grundbau, Brno 2003 - sborník příspěvků
    Ábelová M., Ivanov M., ed.12. kvartér 2006, Brno 30.11.2006. Sborník abstrakt
    Brno a geologie : sborník příspěvků
    Brno Bosonohy, ulice Práčata: vyjádření k použití hlavní sanační metody - torkretování stěn
    Contemporary climatology. Proceedings of the Commission on Climatology of IGU, Brno
    Česko-slovenská vědecká mykologická konference : Brno, 27.-29. srpna 2009 : abstrakty
    Doprava a životní prostředí. Zdroje znečištění ovzduší. Životní prostředí - Brno 1996. Životní prostředí - Brno 1996
    Energie a globální oteplování. (Země v proměnách při opatřování energie), Vysoké učení technické v Brně, Nakladatelství VUTIUM, Brno 2006
    Geoarcheologické zhodnocení lokality Padovec, Bašty 2, Brno : závěrečná zpráva
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 24-32 Brno
    Geomorphic evolution of the Svratka River Valley, NW of Brno (South Moravia, Czech Republic). In: Kovács, J., Varga, G. Kovács I. P. eds: Carpatho-Balkan-Dinaric conference on geomorphology. Book of abstracts.
    Globální oteplování Země : příčiny, průběh, důsledky, řešení. Brno : VUTIUM, c2008
    Guidebook and Abstract Volume, Moravské museum, Brno
    hydrogeologická mapa 24-32 Brno
    Identifikace a hodnoceni starých skládek v prostoru Brno - Východ
    Ivanka Nemešová (editor, 1996): Climate Variability and climate change vulnerability and adaption, ÚFA, 1996 ; Mojmír Hrádek (1995): Natural Hazards in the Czech Republic. Studia geographica 98, 162 stran, Ústav geoniky, Brno
    mapa inženýrskogeologického rajonování 24-32 Brno
    Mapa poddolovaných území - Jihomoravský kraj; list Brno 24-32, 1 : 50 000
    Město Brno v širších souvislostech
    Město Brno v širších souvislostech
    Micromorphology of loess section from Tvarožná near Brno (Czech Republic) : final report
    Ovzduší '99, Brno 7.-10. února 1999, Program a sborník konference
    Ovzduší 2003. Sborník konference, Brno 5.-7.5. 2003
    Paleoekologie : sborník z konference Organismy a prostředí v geologické minulosti z hlediska paleoekologie, sedimentologie a geochemie (1982 : Brno, Česko)
    The problems of registration and evaluation of former waste dumps in Brno
    Proceedings of the 16th International Congress of Speleology, July 21-28, Brno. Volume 2
    Příručka jakosti zkušební laboratoře České geologické služby pobočka Brno (vydání č.4)
    Reliéf a životní prostředí. Životní prostředí - Brno 1996. Životní prostředí - Brno 1996
    Roszková A., Vlačiky M., Ivanov M., ed.14. kvartér 2008 Brno 27.11.2008. Sborník abstrakt
    Sborník abstraktů Konference o moravském paleozoiku, Brno, únor 2006
    Sborník abstraktů studentské geologické konference Brno 2004
    Sborník prací Pedagogické Fakulty MU Brno, část A
    Sborník příspěvků 31. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2003
    Sborník příspěvků XI. Mezinárodní vědecké konferenceVUT Brno, Sekce č. 5 Geotechnika
    Sborník referátů konference s mezinárodní účastí, Brno 2. a 3. prosince 2009
    Sborník studentské geologické konference Brno 2005
    Stránská skála. Origins of the Upper Paleolithic in the Brno Basin, Moravia, Czech Republic (Jiří A. Svoboda and Ofer Bar-Yosef, Eds.)
    Stránská skála.Origins of the Upper Paleolithic in the Brno Basin Moravia,Czech Republic
    Studentská geologická konference, Brno 22.-23.5.2009, Sborník abstraktů
    Venkovy : [anamnéza, diagnóza, terapie] / Bohuslav Blažek ; s fotografiemi Kryštofa Blažka. -- 1. vyd.. -- [Brno] : ERA, c2004. -- 184 s. : barev. il. ; 29 cm
    Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR: konference s mezinárodní účastí 6.6.-7.6.2007 Brno, Česká republika
    Zakládání staveb Brno 2007
    Zakládání staveb Brno 2008
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-342 Brno - jih
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-432 Brno - jih - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa inženýrskogeologického rajonování, 24-342 Brno - jih
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, odkrytá geologická mapa 24-342 Brno - jih
    Životní prostředí - Brno 1996
Článek
    3D-Tectonics of the Devonian Rocks near the Adamov Town (the Brno Massif)
    3D-Tectonics of the Devonian Rocks near the Adamov Town (the Brno Massif)
    7th Paleontological Conference, October 19-20, 2006, Brno, Czech Republic
    10. Konferenz über das jüngere Tertiär in Brno, Tschechoslovakei, 27.-28.4.1992
    10 Years of Brno Branch of Institute of geonics at the Academy of Sciences of the Czech Republic
    10 years of the Brno Branch of Institute of Geonics at the Academy of Sciences of the Czech Republic
    12. konference o mladším terciéru, Brno 20.-21.4.1998
    13. Czesko-Słowacko-Polska Konferencja Paleontologiczna - Brno, Czechy, 18-19.10.2012
    40 Jahre der mineralogisch-petrographischen Abteilung des Mährischen Museums in Brno
    The actual state and possibilities of the airborne geophysics in the a.s. Geofyzika Brno (1994)
    Amfiboly z dioritů metabazitové zóny brněnského masívu jako indikátory jejího metamorfního vývoje (24-32 Brno, 24-34 Ivančice)
    Amfiboly z xenolitu metagabra (Bystrc-Bosonohy) (24-32, Brno)
    Application of geophysical methods in geomorphological research in the middle part of the Svratka River Valley NW from Brno (Czech Republic)
    Basalt dykes of the Brno massif, Moravia, Czech Republic
    Bazické žíly s pyroxenem v okolí Blanska : 24-32 Brno
    Die Bedeutung der pleistozänen Sedimente des Fundortes Růženin dvůr (Brno - Židenice II) für die Stratigraphie des Brno-Deckens
    Brněnské postbadenské šterky - omyly a mystifikace (24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 34-12 Pohořelice)
    Brno - Červený kopec (Red Hill)
    Brno a geologie
    Brno a jeho funkce na prahu 3. tisíciletí
    Brno a ložiska nerostných surovin
    The Brno Batholith: an insight into the magmatic and metamorphic evolution of the Cadomian Brunovistulian Unit, eastern margin of the Bohemian Massif
    The Brno Batholith: an insight into the magmatic and metamorphic evolution of the Cadomian Brunovistulian Unit,eastern margin of the Bohemian Massif
    Brno from the viewpoint of factor ecology
    Brno jako středisko administrativního regionu
    Brno (k.ú. Bystrc, okr. Brno-město). Rokle. Neolit. Ojedinělý nález. Povrchový průzkum
    Brno (k.ú. Jundrov, okr. Brno-město). "U Jezírka MMK. Povrchový průzkum.
    Brno (k.ú. Kníničky, okr. Brno-město). Sokolské koupaliště. Neolit-eneolit. Sídliště? Povrchový průzkum
    The Brno Massif: a section through the active continental margin or a composed terrane?
    The Brno massif: geological setting
    The Brno massif: variscan reactivation of a Cadomian active continental margin
    Brno v globálním světě
    Changes in the longitudinal and transversal sections of the loess cover at Modřice near Brno
    Changes of the inner structures in Brno under the influence of the demographic changes in the period after 1989
    The city of Brno in global World
    Commuting for Retail Shopping as a Part of the Daily Urban System (Brno, the Czech Republic)
    The contact of Metabazite Zone and granodiorites in the Brno Massif on Grohova street, Brno, South Moravia
    Contamination of soils and groundwater by petroleum hydrocarbons and volatile organic compounds - Case study: ELSLAV BRNO
    Contamination of soils and groundwater by petroleum hydrocarbons and volatile organic compounds - Case study: ELSLAV BRNO
    Contribution of the N.E.W.S. project supported by the cities of Brno and Utrecht to the geology of Léon in Nicaragua
    The correlation between the Nectava gneisses and granodiorites of the northern part of the Brno massif
    The correlation of granitoids of Brno Massif by results of chemic-geochemical researches
    Country report: Czech Republic (Brno)
    Country report: Czech Republic (Brno)
    Country report for 1999. Czech Republic (Brno)
    The Cultural and Economic Conditions of Decision - Making for Sustainable City. Case Study: Brno
    Cycle Transport in Cities - Best Practices versus Brno
    Datování fosilního půdního komplexu v Modřicích u Brna pomocí racemizace aminokyselin. Amino-acid chronology of Modřice fossil soil complex (Brno region)
    Dealing with the impact of subsurface contamination on the future land use - example of the Brno City, Czech Republic
    Denudations- und Akkumulationsphasen im Spätglazial und im Holozän in der Umgebung von Brno
    The deposition at the eastern margin of the Boskovice Trough NW from Brno, Czech Republic
    Depositional environment of the "Old Red" sediments in the Brno area (South-eastern part of the Rhenohercynian zone, Bohemian Massif)
    Depositional rates and dating techniques of modern deposits in the Brno reservoir (Czech Republic) during the last 70 years
    Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. [i.e. jjv.] od Brna : 24-32 Brno
    Diagenesis, Magnetic Overprint and Tectonics near Mokrá (E of Brno)
    Dílčí výsledky izotopického a mikrochemického studia sulfidů z brněnského masívu (24-32, Brno; 24-14, Boskovice)
    Diskuze o energetických úsporách a potenciální ohrožení energetikou chudobou na úrovni bytového domu (Případová studie Lidická, Brno, Česká Republika)
    Doklad o používání ohně v období cromerského komplexu na Stránské skále v Brně (24-32, Brno)
    Dual Variscan thrusting in the Brno Massif (eastern margin of the Bohemian Massif, Czech Republic)
    Dual Variscan thrusting in the Brno Massif (Eastern margin of the Bohemian Massif, Czech Republic)
    Early Palaeozoic Clastic Sediments Found in Boreholes from the SE Surroundings of Brno (Czech Republic)
    Early Palaeozoic Clastic Sediments Found in Boreholes from the SE Surroundings of Brno (Czech Republic)
    Earthquakes on the Eastern Margin of the Bohemian Massif Recorded by the stations of the IPE Brno
    Evolution of Eoparastaffella and the Tournaisian-Visean boundary in Mokrá near Brno (Czech Republic)
    Exploitation of rocks from the Brno Massif for polished stone industry, South Moravia (Czech Republic)
    Faciální stavba hydrogeologické struktury na území brněnské aglomerace (24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-41 Vyškov, 24-43 Šlapanice)
    Fauna lokality Dolní Věstonice III (24-32 Brno)
    Fluidní inkluze v oválných zirkonech těžké frakce kvarcitu z Květničky u Tišnova (svratecká klenba moravika) : 24-32 Brno
    Fluvial deposits (Neogene-Pleistocene) in the surroundings of Veveří castle NW from Brno
    Geneze kvartérních sedimentů v prostoru náměstí Svobody v Brně (24-32 Brno)
    Geomorfologické aspekty údolí řeky Svratky mezi Veverskou Bítýškou a městskou částí Brno-Bystrc : 24-32 Brno
    Geomorphic evolution of the Svratka river valley, NW of Brno (South Moravia, Czech Republic)
    Geomorphological and stratigraphic problems of loess series in Modřice near Brno (s. Moravia) : dedicated to the memory of Prof. Dr. Ing. Josef Pelíšek, DrSc. (1909-1993), soil scientist and one of founders of the New Age Czech Quaternary Geology
    The geomorphological map of Brno surroundings
    The geomorphological map of Brno surroundings
    Geomorphological research in 2002 - International Seminar in Brno (Czech Republic)
    Geomorphological research in 2002 - International Seminar in Brno (Czech Republic)
    Geophysical Manifestation of the Metabazite Zone of the Brno Massif
    Geophysical research at the Obora lokality (NW from Brno) and its aplication to the knowledge of the Svratka River development between the Veverská Bítýška and Brno.
    GIS Brno 1998
    Granite landforms in the Dyje and Brno Massifs on the southeastern margin of the Bohemian Massif
    Highly Fractionated, Garnet-bearing Granites from the Brno Massif
    Historical Changes in Levels of Organic Pollutants in Sediment Cores from Brno Reservoir, Czech Republic
    Hodnocení režimu a jakosti podzemní vody v oblasti územní působnosti pobočky ČHMÚ Brno
    Housing quality as perceived by inhabitants of two residential areas in Brno: Trnitá and Komenského Sq
    Impact of the tectonic evolution of the Western Carpathians on the Brno Massif
    Influence of higher education and science on physical strucutre of the city of Brno
    Influence of the climatic factors on radon activity concentration in the rocks of the city Brno area - testing
    Je Suessova představa rozsáhlého modanubického příkrovu jediným možným řešením geologické stavby východního okraje Českého masivu? (24-32 Brno, 24-14 Boskovice, 33-22 Vranov, 34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice)
    K problematice jeskynních výplní na Stránské skále (24-32 Brno)
    Konferencja ENVIWEATH '96 oraz inauguracyjne spotkanie uczestników Projektu nr 405 IGCP Anthropogenic Impact on Weathering Processes - Brno, Czechy, 01-03.12.1996
    Kontaminace sedimentů a eutrofizace ve vodní nádrži Brno
    Krytenky (Testacea: Rhizopoda) z recentních sedimentů brněnské přehrady (24-32 Brno)
    Kvartérně-geologický výzkum v okolí Tišnova (24-32 Brno)
    Kvartérní sedimenty na území listů Brno-sever 24-324 a Brno 24-32
    Locality No.3 - Kníničky near Brno : Tourmaline aggregates in altered aplite and diorite and in hydrothermal veins - Tourmaline minerals: dravite
    Lower Badenian sediments and fossils from some boreholes in the Carpathian Foredeep southwards of Brno (Czech Republic) - paleoecological and paleogeographic implications
    Mafic microgranular enclaves from granitoids of the Brno Massif exposed in the vicinity of Blansko
    MAFIC MICROGRANULAR ENCLAVES FROM GRANITOIDS OF THE BRNO MASSIF EXPOSED IN THE VICINITY OF BLANSKO
    Město Brno z pohledu etnologie, geografie a sociologie
    Metamorfovaná barytová mineralizace z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova (24-32 Brno)
    Mikrogravimetrie na lokalitě s.p. Lachema Brno
    Mikropaleontologické zhodnocení foraminiferových společenstev z vrtů V-1 a V-2 situovaných v areálu "Vily Tugendhat" : 24-32 Brno
    Mineral magnetic study of loess/paleosol sequence in Mokrá at Brno (Czech Republic)
    Mineralogie a podmínky vzniku tišnovských barytových žil (24-32 Brno)
    Miocenní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno) : 24-34 Ivančice
    Miocénní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno)
    Miocénní sedimenty v Brně-Bohunicích (Ubytovna Fakultní nemocnice Brno)
    Miocénní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno)
    Miocenní výplň Žabovřeské kotliny ve světle nových poznatků z vrtu Žabovřesky HV-100 (24-32, Brno)
    Morfometrické vyhodnocení okluzální zubní plochy kvartérních koní (Equidae, Perissodactyla, Mammalia) na některých pleistocenních lokalitách Evropy (12-24 Praha, 12-41 Beroun, 24-32 Brno)
    Morphotectonic of SE margin of the Bohemian crotaceous basin, two half-grabons and their surroundings north of Brno
    Morphotectonics of SE margin of the Bohemian Cretaceous Basin, two half-grabens and their surroundings north of Brno (Moravia)
    Morphotectonics of SE margin of the Bohemian Cretaceous Basin, two half-grabens and their surroundings north of Brno (Moravia)
    Nález starého sbírkového vzorku s nápisem "Eichhorn Bittischka": eifel východního okraje boskovické brázdy (24-32 Brno)
    Neogén jihozápadního okolí Brna (24-32 Brno)
    The Neoidic Fluorite Mineralization in the Brno Massif: Interaction between Fluid and Rock
    The neoidic fluorite mineralization in the Brno massif: Interaction between fluid and rock
    New Mississippian trilobite association from the Brno vicinity and its significance (Moravian Karst, Czech Republic)
    Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc : 24-32 Brno
    Nové odkryvy kvartérních sedimentů na Starém Brně : Brno 24-32
    O miocénu z vrtů na trase vodovodního přivaděče Vír-Brno (24-34 Ivančice, 24-32 Brno, 24-14 Boskovice)
    Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu : 24-32 Brno
    Orientační petrofaciální ocenění spodnokarbonských sedimentů v boskovické brázdě : 24-14 Boskovice, 24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-33 Mor. Krumlov, 34-11 Znojmo
    Origin of the neoidic fluorite mineralization in the Brno Massif, Czech Republic: cathodoluminescence, REE, fluid inclusion and stable isotope study
    Oválné hrásťové morfostruktury ve svratecké klenbě moravika na Tišnovsku (24-32 Brno, 24-14 Boskovice)
    Paleobotanický výzkum permských obzorů boskovické brázdy : (24-12 Letovice, 24-14 Boskovice, 24-32 Brno, 24-34 Ivančice)
    Paleokrasové výplně typu rudických vrstev na Čebínce a na Květnici (24-32 Brno)
    Paleomagnetismus středně devonských až spodnokarbonských sedimentů Drahanské vrchoviny (24-32 Brno, 24-14 Boskovice, 24-23 Protivanov)
    Paleontological and Sedimentological Evidence of NW-SE-Striking Faults in the Northern Vicinity of Brno
    Paleontological and sedimentological evidences of NW-SE trending faults in the northern vicinity of Brno City
    Past and Present of University Education and Research of Geological Sciences in Brno
    Patologické změny betonů panelových domů sídliště Brno - Komín
    Patologické změny betonů panelových domů sídliště Brno-Komín : 24-34 Brno
    Peraluminous Whole-Rock Chemistry versus Peralkaline Mineralogy of Highly Fractionated, Garnet-bearing Granites from the Brno Batholith
    Perception of Urban Renewal: Reflexions and Coherences of Socio-Spatial Patterns (Brno, Czech Republic)
    Petrochemie a klasifikace granitoidních hornin brněnské jednotky (24-32 Brno, 24-35 Ivančice, 24-22 Olomouc, 34-11 Znojmo, 33-13 Dyjákovice, 34-12 Pohořelice)
    Petrografická charakteristika hornin ze štoly ražené pod Chocholou (24-32 Brno)
    Petrology and origin of the red granite pebbles from the Moravian Karst of the Brno Massif, Czech Republic
    Petrophysical Properties of the Brno Massif and their Tectonic Implications
    Podíl pražského závodu n.p. Geofyzika Brno při řešení problémů inženýrské geologie a hydrogeologie
    Prezentace výsledků monitoringu postupu abraze na březích údolní nádrže Brno v letech 1989 až 1999
    The problems of registration and evalution of former wastedumps in Brno
    Projev inverze tvarových prvků na Malé Klajdovce (42-32 Brno)
    Proměny Ostravské krajiny v dlouhodobých výzkumech Geografického ústavu ČSAV a Ústavu geoniky AV ČR, pobočka Brno
    Prospects of geoarchaeological interpretations of medieval dwelling-houses and farm-out buildings, case study from the archaeological research in Brno, Czech Republic
    Provenience a geneze sedimentů puklin a jeskyní Stránské skály : 24-32 Brno
    Provenience a geneze sedimentů puklin a jeskyní Stránské skály (Provenance and genesis of cave and crevice sediments at Stránská skála Hill, Brno
    První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava) : 24-32 Brno
    Přirozené radionuklidy a aktivita 137Cs v přehradních sedimentech Brněnské přehrady : (24-32 Brno)
    Příspěvek ke genezi krystalovaných křemenů z Květnice u Tišnova (24-32 Brno)
    Quaternary sediments of the Brno Town
    Radon risk map of the city Brno
    Recent functional changes in a mixed residential/industrial area of the Eastern part of the Brno inner city
    Recent geodetic activities of Brno University of Technology in Sudety Mts. region
    The registration of areas of suspected contamination regarding dumps in the Brno conurbation
    Relics of a Proterozoic, early-Panafrican back-arc-basin ophiolite iin the Brno Massif, eastern Czech Republic
    Relics of an early-Panafrican metabasite-metarhyolite formation in the Brno Massif, Moravia, Czech Republic
    Relics of an early-Panafrican metabasite-metarhyolite formation in the Brno Massif, Moravia, Czech Republic
    Relikty předmiocenních zvětralin v lomu na Hádech (24-32 Brno)
    Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severně od Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov)
    Rhyolite Related to Panafrican Granite in the Brno Massif (Czech Republic)
    Rhyolite related to panafrican granite in the Brno Massif (Czech Republic)
    Rhyolite Related to Panafrican Granite in the Brno Massif (Czech Republic)
    Rugose corals from the Mokrá cement works quarry east of Brno (Famennian, Palmatolepis Crepida zone)
    Řešení havarijních kontaminací horninového prostředí v Českém geologickém ústavu - pobočka Brno (14-41 Šumperk, 23-23 Jihlava, 24-12 Letovice, 24-34 Brno-venkov, 24-41 Vyškov)
    Říční terasa Ponávky na Kounicově ulici v Brně (Brno 24-32)
    Říční terasy Svitavy na Zemědělské ulici v Brně (Brno 24-32)
    Scléractiniaires de Stránská skála (Oxfordien inférieur/supérieur, Brno, Moravie, République tcheque)
    Selected aspects of the prehistoric and historic influence of relief in the northwest Brno vicinity
    Serpentine-group minerals in ultrabazic rocks of the Brno massif (the Bohemian Massif) metabasite zone
    Shopping Centres and Selected Aspects of Shopping Behaviour (Brno, the Czech Republic)
    Some notes to the paleohydrology of the Lower Badenian (Miocene) sea in the vicinity of Brno
    Současný stav a směry rozvoje spolupráce mezi brněnskou pobočkou ČGÚ a geologickými katedrami Masarykovy university Brno
    Společné 3D (třírozměrné) seizmické měření, provedené Geofyzikou, Brno a ÖMV, Wien ve vídeňské pánvi mezi Lanžhotem a Rabensburgem
    Stratigraphic reconstruction of tectonically disturbed carbonate sequences along the western margin of the Brno batholith: a need of multidisciplinary approach
    Stratigraphic reconstruction of tectonically disturbed carbonate sequences along the western margin of the Brno batholith: a need of multidisciplinary approach
    Structural profile through the Brno massif
    Suburbanization in small towns - case study Modřice near Brno
    Tectonic and Stratigraphic Study of Limestones at the Western Border of the Brno Massif
    Tektonika výskytu devonu u Adamova (24-32 Brno)
    Testování vlivu blízkosti tektonických poruch nebo kontaktu hornin na objemovou aktivitu radonu v horninách na území města Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Tourmaline-bearing versus axinite-bearing veins within metabazite zone, Brno batholith, Czech Republic; role of CO2
    Tourmaline-bearing versus axinite-bearing veins within metabazite zone, Brno batholith, Czech Republic; role of CO2
    Tourmalines of the Metabasite Zone, Brno Batholith
    Tourmalins of the Metabasite Zone, Brno Batholith
    The town of Brno: functions, prospects, environment
    Trondhjemity brněnského masívu (24-32 Brno)
    Typologie svahových a údolních geosystémů v horských a vrchovinových oblastech : II. Československo-polský seminář, Brno - říjen 1980
    Úloha České geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost, přednáška na konferenci Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR, Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta Brno 6-7. června 2007
    Unidirectional solidification textures and garnet layering in Y-enriched garnet-bearing aplite-pegmatites in the Cadomian Brno Batholith, Czech Republic
    Die untermiozäne Flora aus der Bohrung Malešovice HV-102 (südlich von Brno)
    Váté písky na území města Brna : 24-32 Brno
    Vyhodnocení fauny ze záchranného výzkumu na lokalitě Dolní Věstonice IIA (1999) (24-32 Brno)
    Výskyt mramorů nedvědického typu na Klucanině u Tišnova : 24-32 Brno
    Výskyt vulkanitů se sulfidickou mineralizací v metabazitové zóně brněnského masívu u České (24-32 Brno)
    Výsledky a.s. Geofyzika Brno na východním Slovensku za posledních 5 let
    Vývoj a výroba laboratorních přístrojů ve VÚGI Brno
    Výzkum subfosilních půd v sériích nivních uloženin na jižní Moravě (24-32 Brno, 34-13 Znojmo, 35-11 Veselí n.M., 35-12 Strání)
    Zemřel RNDr. Jaroslav Dvořák, DrSc., *24.4.1932 Brno - +29.6.1998 Brno
    Zhodnocení foraminiferových společenstev pocházejících ze sedimentů na území města Brna : 24-32 Brno, 24-34 Ivančice
    Zhodnocení možnosti stabilizace jezírka Netopýrky v Brně (24-32 Brno)
    2. Zjazd Europejskiego Stowarzyszenia Paleontologów Kręgowców - Brno, Czechy, 19-24.07.2004
    Změna parageneze eflorescentů stavebních materiálů hradu Veveří v průběhu roku : 24-32 Brno
    Zpráva o nálezu serpulidních červů z lokality Hády v Brně (svrchní jura) : 24-32 Brno
    Zpráva o pokračujícím revizním geologickém mapování devonu v okolí Tišnova (24-32 Brno)
    Zpráva o revizním geologickém mapování devonu 1:10 000 v okolí Tišnova (24-32 Brno)
    Zpráva o výzkumu vápenců při východním okraji boskovické brázdy (Boskovice 24-14, Brno 24-32, Ivančice 24-34, Znojmo 34-11)
Seriál
    Folia historica. Faculty of Science, Masaryk University Brno
    Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno