Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Brno-sever
Monografie
    Mapa svahových nestabilit a vybraných geofaktorů 1: 25 000, list 24-324 Brno-sever
    Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Geologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Mapa dokumentačních bodů
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Odkrytá geologická mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Tektonická mapa
    Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, mapa inženýrskogeologického rajónovaní, 24-324 Brno-sever
Článek
    Geologický výzkum v Brně-Lužánkách, Příkop (24-324 Brno-sever)
    Kvartérní sedimenty na území listů Brno-sever 24-324 a Brno 24-32
    Porovnání výsledků klasických analytických metod s metodou přenosné rentgen-fluorescenční spektrometrie na mapových listech 1 : 25 000 Brno-sever a Mokrá-Horákov
    Zaniklé cihelny a významné sprašové odkryvy na listu Brno-sever