Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Brodu
Článek
    Biotitický pegmatit s fluorapatitem od Pohledu u Havlíčkova Brodu
    Boulangerit z Bučníku (jv. od Uh. Brodu)
    Cr-spinel z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Desilikovaný pegmatit s OH-bohatým fluorapatitem a niobovým rutilem z Utína u Havlíčkova Brodu
    Desilikovaný pegmatit s OH-bohatým fluorapatitem a niobovým rutilem z Utína u Havlíčkova Brodu
    Fericopiapit z Vyšehořovic u Českého Brodu
    Geomorfologické poměry údolí Sázavy u Pohledských Dvořáků východně od Havlíčkova Brodu
    Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Kaňkit ze Stříbrných Hor u Havlíčkova Brodu
    Křídové sedimenty u Havlíčkova Brodu
    Mineralogie stříbrného zrudnění z Brodu u Příbrami (příbramský uran - polymetalický revír)
    Natrolit z Brodu u Příbrami (příbramské uranové ložisko)
    Neovulkanity východně od Uherského Brodu (35-12; Strání, 25-34, Luhačovice)
    Nové mineralogické nálezy v okolí Vyššího Brodu
    Nové nálezy ichnofosilií z paleozoických fylitů od Železného Brodu : (03-41 Semily)
    Nové nálezy ichnofosilií z paleozoických fylitů od Železného Brodu
    Nový nález pegmatitu s granáty v okolí Vyššího Brodu
    Nový výskyt pegmatitu s fluorapatitem a columbitem-(Fe) u České Bělé u Havlíčkova Brodu
    Polymetalické zrudnění od Svaté Anny u Havlíčkova Brodu
    Radiometrické datování trachyadenyitu od Uherského Brodu (magurská skupina flyšového pásma) (35-12 Strání)
    Recentní výkvěty Fe sulfátů na odvalech po těžbě polymetalických rud v Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Skalní zeď Kozinec u Železného Brodu
    Skorodit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Terasy dolní Sázavy v úseku od Vrabčího Brodu po Kamenný Přívoz
    Terasy dolní Sázavy v úseku od Vrabčího Brodu po Kamenný Přívoz
    Uranofán z uranového ložiska Chotěboř, sv. od Havlíčkova Brodu
    Výskyt tří modifikací TiO2 z Havlíčkova Brodu
    Výskyt wolframové mineralizace u Vysoké u Havlíčkova Brodu
    Vyšehořovice u Českého Brodu : světově proslulé naleziště křídové flóry