Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Broumov
Článek
    Geochemie povrchových vod na Broumovsku (04-32 Broumov)
    Geofyzikální měření radioaktivity hornin a jaderného spadu na Broumovsku (04-31 Meziměstí, 04-32 Broumov, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice)
    Geologický a mineralogický výzkum polymetalických ložisek a jejich oxidačních zón v oblasti Broumov - Tři Sekery
    Pb - Zn - Cu mineralization in the historical Broumov Tři Sekery mining district (Western Bohemia)
    Příspěvek karotážní metody překrytů k řešení litologického profilu vrtu Broumov - 1 ve vnitrosudetské pánvi