Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Brownfields
Článek
    Analýza možností a regenerace brownfields: Příklad libereckého kraje
    Brownfields a rozvoj cestovního ruchu - návštěvnické preference na příkladu města Brna
    Destiny of Urban Brownfields: Spatial Patterns and Perceived Consequences of Post-Socialistic Deindustrialization
    Location Matters! Exploring Brownfields regeneration in a Spatial Context (Case Study of the South Moravian Region, Czech Republic)
    Možnosti samosprávy a soukromých subjektů při revitalizaci brownfields
    Terény pro OB, nová divočina, brownfields
    Využití brownfields pro rozvoj solární energetiky na úzení České republiky (aktuální stav z pohledu investorů)