Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Brunovistulika
Článek
    Co již víme o sedimentech kambria v jižní části brunovistulika
    Co již víme o sedimentech kambria v jižní části brunovistulika
    K postavení brunovistulika ve variscidách jesenického bloku (sv. okraj Českého masívu)
    K problematice geologické interpretace ultrabazických hornin moravského moldanubika a brunovistulika
    Mineralogie Th-bohatých granitů a granodioritů na východním okraji dyského teránu brunovistulika (brněnský batolit)
    Postavení a tektonický styl brunovistulika v jádře svratecké klenby
    Vývoj mylonitizace vápenců a kontrastní variská deformace tektonických domén jihozápadního brunovistulika