Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Buližníkových
Článek
    Kojetice - nová lokalita svrchnokřídových epibiontů přisedlých na buližníkových plastech
    Koroze a barevné alterace buližníkových klastů (cenoman-spodní turon, česká křídová pánev) (12-23 Kladno, 12-24 Praha)
    Koroze a barevné alterace buližníkových klastů (cenoman-spodní turon, česká křídová pánev)