Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Bystrice
Článek
    Akcesorické minerály metapelitov a ich vzťah k metamorfóze v oblasti Záhorskej Bystrice (Malé Karpaty)
    Inžinierskogeologické hodnotenie svahových deformácií v Oščadnickej doline a v doline Bystrice
    Pěnovcový svahový suk v Tajově u Banské Bystrice
    Prognózne zdroje rudných surovín okolia Banskej Bystrice
    Výzkum mineralizovaných struktur v Tajově u Banské Bystrice
    Zlatonosné zrudnění na lokalitě Harmanec severozápadně od Bánské Bystrice (střední Slovensko)
    Zlatonosné zrudnění na lokalitě Harmanec severozápadně od Banské Bystrice (střední Slovensko)