Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    CASTOR
Monografie
    CO2 emissions and geological sequestration possibilities in the Czech Republic ? country review for the CASTOR project
    CO2 emissions and geological storage possibilities in the Czech Republic - CASTOR WP1.2 Country Report
Článek
    Integration of CO2 emission and geological storage data from Eastern Europe - CASTOR WP 1.2
    Nálezy rodu Castor L. a Trogontherium F. (čeleď Castoridae, Rodentia, Mammalia) z lokality Chlum u Srbska
    Revize rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z lokalit Českého krasu (Koněprusy - Kobyla - Chlupáčova sluj, Srbsko - Chlum - I. a IV. sluj) (12-41 Beroun)
    Revize rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z lokality Koněprusy-Zlatý kůň - jeskyně C 718