Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    CBM
Článek
    Nový trend ve využívání geologických zásob černého uhlí ve světě: intenzivní degazace slojí in situ (CBM)
    Perspektivy těžby a využívání CBM v České republice
    Průzkumná území OKD, DPB PASKOV, a.s. pro hořlavý zemní plyn vázaný na uhelné sloje (CBM)