Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    CD-ROM
Monografie
    33. International Geological Congress. Abstract CD-ROM
    33rd International Geological Congress, Abstract CD-ROM
    An electronic the 29th General Assembly of the ESC book (CD-ROM). Abstracts & Papers
    GTR-02 Geological mapping using satellite techniques, 33rd International Geological Congress Oslo 2008, CD-ROM
    Hornická činnost a její následky v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Sborník abstrakt a CD-ROM s referáty z konference
    Hornická činnost a její následky v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Sborník abstrakt a CD-ROM s referáty z konference
    ICP Information Newsletter. CD-ROM edition
    Lipský, Z., Popková, K., Poštolka, V., Šmída, J. eds: Geodny Liberec 2008. Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti - elektronický sborník příspěvků na CD-ROM, Liberec 25. - 29.8.2008
    Rome 2008. 70th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE EUROPEC 2008 Abstracts : extended abstracts CD-ROM
Článek
    Výzkum zranitelnosti hornin a podzemních vod v trase ropovodu Ingolstadt-Kralupy nad Vltavou : shrnutí a prezentace formou GIS (CD-ROM)