Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    CO2
Monografie
    Central Bohemian Basin - Potential CO2 storage site in the Czech Republic
    CO2 emissions and geological sequestration possibilities in the Czech Republic ? country review for the CASTOR project
    CO2 emissions and geological storage possibilities in the Czech Republic - CASTOR WP1.2 Country Report
    CO2 Geological Storage in the Czech Republic - new R&D Project (poster)
    EarthDoc, Second EAGE CO2 Geological Storage Workshop, 11 - 12 March 2010, Berlin, Germany - Abstracts
    FLUXES AND CARBON ISOTOPE SIGNATURES OF CO2 AND METHANE FROM A TEMPERATE AND BOREAL PEAT BOG: EFFECT OF LABORATORY MANIPULATION
    Geologická sekvestrace CO2 - vymezení potenciálních úložišť na území České republiky. Studie pro MŽP - Odbor změny klimatu
    How much CO2 can be stored in the geology ? Article in GEO ENeRGY, the newsletter of the European Network for Research in Geo-Energy, No 12, December 2005, p 1
    Posouzení potenciálu pro geologické ukládání CO2 v Řecku a v ČR. - Závěrečná zpráva o řešení projektu česko-řecké spolupráce v rámci programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "KONTAKT"
    POTENTIAL OF CO2 GEOLOGICAL STORAGE IN SALINE AQUIFERS OF CENTRAL BOHEMIA, CZECH REPUBLIC. EU GEOCAPACITY WP 2.1 CASE STUDY
    Workshop CO2 Capture and Storage-Response to Climate Change. http://www.geology.sk/co2neteast/documents/workshop_bratislava/posters/J_KO
    Zachytávání a ukládání CO2 - geologická alternativa snižování emisí
    Zhodnocení geologických poměrů a fyzikálních parametrů sedimentů permokarbonu žatecké pánve a odhad úložné kapacity této pánve z hlediska možného ukládání CO2
Článek
    Atmospheric fossil fuel CO2 measurement using a field unit in a Central European city during the winter of 2008/09
    Burgessite, Co2 (H2O)4 (AsO3(OH))2 (H2O), a new arsenate mineral species from the Keeley mine, South Lorrain Township, Ontario, Canada
    C4 plant and climate evolution linked to Miocene CO2
    CO2 emissions and geological storage possibilities in the Czech Republic
    CO2 emissions and geological storage possibilities in the Czech Republic
    CO2 fluid inclusions in mantle xenoliths from Lower Silesia (SW Poland): formation conditions and decompression history
    CO2 Geological Storage in the Czech Republic - new R&D project
    CO2 Storage Opportunities in Central-Eastern Europe
    CO2 storage potential of sedimentary basins of Slovakia, the Czech Republic, Poland and the Baltic States
    CO2 storage potential of the Visegrád group countries (Poland, Slovakia, Czech Republic, Hungary)
    Concentration of CO2 in soils and caves of the Moravian karst (Czech Republic)
    Concentration of CO2 in soils and caves of the Moravian karst (Czech Republic)
    Control of atmospheric CO2 concentrations by 2050: A calculation on the emission rights of different countries
    Determination of coal surface area from CO2 isotherm after correction on swelling
    Determination of coal surface area from CO2 isotherm with correction on absorption
    Determination of emission and oxidation factors in monitoring CO2 emissions for emission trading scheme
    Dlouhodobá interakce atmosférického CO2 s karbonátovým vodným prostředím
    Dlouhodobá interakce atmosférického CO2 s karbonátovým vodným prostředím
    Factors influecing [i.e. influencing] the amount of CO2 sorbed on coal
    Factors influencing the amount of CO2 sorbed on coal
    Factors influencing the amount of CO2 sorbed on coal
    Field trip guide, April 11, 2007 : stop 1 : mofettes and CO2 emissions at the Hájek/Soos Natural Reserve
    Geologická historie a současná antropogenní produkce CO2
    Geophysical and soil gas monitoring methods for the characterization of CO2 degassing sites - What can we learn from natural analogues?
    Influence of acid volcanism and CO2 production on sedimentation and distribution of organic matter (Variscan Central Europe)
    Integration of CO2 emission and geological storage data from Eastern Europe - CASTOR WP 1.2
    The involvement of F, CO2, and As in the alteration of Zr-Th-REE-bearing accessory minerals in the Hora Svaté Kateřiny A-type granite, Czech Republic
    Isotopic analyses and origin of CO2 in some Moravian caves
    Isotopic signal of respired CO2 as a tool to study soil microbial metabolism
    Kolik zbývá budoucnosti? - CO2 opět na scéně
    Laboratory research of possibilities of CO2 application for increasing the recovery of hydrocarbon deposits
    Mapping of CO2 Storage Achievements Across Europe
    Nález inkluze s vysokou hustotou fluid CO2 v zirkonu z kvartérních fluviálních štěrkopísků u Hulína : 25-31 Kroměříž
    Natural and anthropogenic impacts of CO2 into speleoatmosphere
    Oligocene-Miocene CO2 fluctuations, climatic and palaeofloristic trends inferred from fossil plant assemblages in central Europe
    Oligocene?Miocene CO2 fluctuations, climatic and palaeofloristic trends inferred from fossil plant assemblages in central Europe
    Potencjał geologicznego składowania CO2 w głębokich, nieeksploatowanych pokładach węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
    Proč jáchymovská radioaktivní terma nemá CO2?
    Projekt CO2NET EAST - upowszechnianie wiedzy o problemach wychwytywania i geologicznego składowania CO2
    Půda a bilance CO2 v ovzduší : rezervoár organického uhlíku
    Reactions between agate nodules and penetrating CO2 rich fluids - a CL-EMS study
    Reakce mezi chalcedonem a pronikajícími CO2 bohatými fluidy, CL-EMS studie achátových nodulí
    The response of a mid- and high latitude peat bog to predicted climate change: Fluxes of CO2 and methane
    Rostoucí koncentrace CO2 v ovzduší : katastrofa nebo snesitelná změna?
    Screening and evaluation of a saline aquifer for CO2 storage: Central Bohemian Basin, Czech Republic
    Seismic structure and location of a CO2 source in the upper mantle of the western Eger (Ohře) Rift, central Europe
    Sparkling mineral water at western rim of the Doupovske hory Mountains (Czech Republic): genesis by water - rock interaction and deep - seated CO2
    Sparkling mineral water at western rim of the Doupovské hory Mountains (Czech Republic): genesis by water-rock interaction and deep-seated CO2
    Subcrustal CO2 Flux Measurement in the Hranice Hydrothermal Karst
    Tourmaline-bearing versus axinite-bearing veins within metabazite zone, Brno batholith, Czech Republic; role of CO2
    Tourmaline-bearing versus axinite-bearing veins within metabazite zone, Brno batholith, Czech Republic; role of CO2
    Vysokotlaká adsorpce CO2 a CH4 na uhlí z hornoslezské pánve
    II. workshop projektu CO2 NET EAST, Bratislava 2009
    Zachytávání a ukládání CO2 - geologická alternativa snižování emisí