Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    CaO
Článek
    CaO nucleation preceding carbonate growth in dying microbial particles (subsurface environment)
    K termickému rozkladu přírodního becquerelitu CaO . 6UO3 . 10-11H2O