Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Carnivores
Článek
    Late Pliocene carnivores from Včeláre 2 (Southeastern Slovakia)
    Pliocene Carnivores (Carnivora, Mammalia) from Ivanovce and Hajnáčka (Slovakia)
    Pliocene Carnivores (Carnivora, Mammalia) from Ivanovce and Hajnáčka (Slovakia).