Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Carpathica
Monografie
    Geologica Carpathica
Článek
    The 40th volume of "Geologický zborník - Geologica carpathica"
    The Alga Halicoryne Carpathica N. sp. from upper triassic of western Carpathians
Seriál
    Acta Archaeologica Carpathica
    Geologica Carpathica
    Geologica carpathica - Clays
    Geologica Carpathica. Clays
    Geologický zborník Geologica carpathica