Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Carta
Článek
    "Carta geologica totius Poloniae, Moldaviae, Transilvaniae et partis Hungariae et Valachiae" by S. Staszic and its importance for European geology and geological cartography
    Mapové dílo Carta Geologica (1806) S. Staszica
    Perspektywy międzynarodowej współpracy w zakresie geologii i geofizyki na obszarze Karpat - projekt CARTA
Seriál
    Memorie Descrittive della Carta Geologica d´Italia