Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ce
Článek
    Mineral chemistry and genesis of Zr, Th, U, Nb, Pb, P, Ce and F enriched peralkaline granites of El-Sibai shear zone, Central Eastern Desert, Egypt
    Nález florencitu - (Ce) v barrandienském ordoviku