Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Celestín
Článek
    Celestín z Novej šachty v Banskej Štiavnici
    Fluorit a celestín z karbonatických hornín triasu z podložia Viedenskej panvy