Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Celkové
Monografie
    Rozbor řešení grantového projektu a celkové shrnutí, Registrační číslo projektu: 102/07/0794, Název projektu: Snímač rotačního pohybu kolem svislé osy pro seismická měření
    Syntetická mapa celkové strukturní interpretace lineamentů s přiřazeným geologickým významem
Článek
    Celkové hodnocení emisí fosforu a dusíku do povrchových vod
    Celkové obsahy niektorých minerálnych živín v pôde a minerálna sila pôdných substrátov
    Stanovení celkové atmosférické depozice do povodí Jezeří v Krušných horách
    Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (celkové alkality) přírodních vod metodou Granovy acidobazické titrace
    Transformace uranového těžebního a úpravárenského závodu Dolní Rožínka, o.z. : Celkové zhodnocení proběhlých strukturálních změn (1989-2000)
    Využití integrálních charakteristik k odhadům hloubky těžiště a celkové hmotnosti anomálního tělesa z hodnot vertikálního gradientu gravitačního potenciálu známých na konečné množině